اطلاعات تماس

تصویر تماس

نشانی : اصفهان - خیابان سعادت آباد – خیابان مصلی – کوچه شماره 24
بازدید از موزه در روز های تعیین شده و صرفا پس از هماهنگی با مدیریت موزه امکان پذیر خواهد بود.
روز های بازدید:
شنبه، دوشنبه، چهارشنبه مخصوص دختران
یکشنبه و سه شنبه ، پنج شنبه مخصوص پسران
جهت کسب اطلاعات بیشتر موزه علوم و فنون تماس حاصل شود.

تماس با مدیریت: 36640930–031

تلفكس : 36650309–031

تماس با نوبت دهي: 366614633–031

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

حاصل عبارت را در کادر وارد کنید

سایر اطلاعات

download 1

اخبار

اپتیک (نور)

در راستای توسعه و تجهیز این مجموعه و به موازات...

جلسه انجمن علمي دبيران زمين شناسي استان

كارگاه آموزشي شناسائي عملي كاني هادر...

جلسه زمين شناسي استان

جلسه گرو ه زمين شناسي استان در خصوص تحولات گذشته...

مکان ما روی نقشه

اطلاعات تماس

نشانی : اصفهان - خیابان   سعادت آباد – خیابان   مصلی –- بعد  از  فروشگاه  بزرگ  هايپر- کوچه  شماره 24 - موزه علوم وفنون

 شماره نوبت دهی:          36614633-031

 تماس با مديريت :          36640930-031

تلفكس:                                  36650309-031

 ایمیل: